Your search Results

Here is what we found..

Blir 2022 ditt mest framgångsrika år?

Vill du att 2022 ska bli ett framgångsrikt år? Förmodligen. Tänkte du att 2021 också skulle bli  det? 2020, 2019, 2018… Så vad skiljer ett framgångsrikt år från ett mindre framgångsrikt år? En grundförutsättning är att man har en plan. Vi har en metod som fungerar.  Kartlägg Vi hjälper dig att kartlägga nuläget. Var startar […]

Read More »

Att vara bäst eller att göra sitt bästa

Många av oss försöka ofta vara bäst eller försöker uppnå de bästa resultatet eller den högsta nivån. Verkligheten är att det inte är möjligt eller ens sannolikt att alltid vara bäst. Om vi inte kan vara bäst eller uppnå bästa möjliga resultat varje dag skulle vi i värsta fall konstant vara besvikna om inget annat […]

Read More »

Ta med träningen överallt

Vi vet att du prioriterar din träning, hälsa och livskvalitet till väldigt stor grad. Du är ett föredöme bland både vänner och bekanta. Dock har

Read More »

Sagan om Jonas Återkomst

2014 blev Jonas Eifrem medlem. Efter flera år av kontinuerlig grupp- och personlig träning kom “livet emellan”. I samband med Covid-pandemin blev Jonas även pappa

Read More »

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy