SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Home WOD wednesday 1.3

20 min. 40 sec. ON/20 sec. OFF

  • Reverse Lunges
  • Burpees
  • Air Squats
  • Box Push Ups
  • Mountain Climbers

“score total reps”

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!