SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Hur minskar jag min fettmassa?

[iframe style=”border:none” src=”//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/26235762/height/100/width//thumbnail/no/render-playlist/no/theme/custom/tdest_id/3674778/custom-color/87A93A” height=”100″ width=”100%” scrolling=”no” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen]

Hur ska jag göra för att minska mängden fett på min kropp? Varför vill jag göra det? Vad är lagom mycket fett? BMI, fettprocent, varför är det relevant? Vi berättar om vår modell för att du ska optimera din kroppsammansättning.

När BFF genomför ett utvecklingssamtal mäts bland annat:

  • Muskelmassa
  • Fettmassa
  • VFA – Viceral fat area eller bukfetma visar på om det finns förhöjd risk för fetmarelaterade sjukdomar.
  • Basal ämnesomsättning (uppskattning). Kunskap om den basala ämnesomsättningen ger viktig information vid viktreglering.
  • Mineralmängd. Ger en indikation på skelettets hälsa.

Check out this episode!

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!