SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Rika och fattiga

När man studerar hur olika individer investerar pengar är mönstret tydligt. Fattiga lägger låga belopp på något som potentiellt ger enorm avkastning men som också har en extremt hög risk. Dessa individer hoppas på ett mirakel.

De rika lägger stora belopp på investeringar med låg risk och låg avkastning. Dessa individer vill vara säkra på att de verkligen får den avkastning de är ute efter.

Generellt sett kan man säga att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

Om vi liknar resonemanget vid investeringar i hälsa och livskvalitet ser vi liknande mönster. Det finns individer som investerar små belopp i åtgärder som har låg potential att lyckas. Bland dessa investeringar hittar vi kosttillskott, appar, utmaningar, billiga gym, gratis onlinepass och snabbdieter. För dessa individer lyser oftast resultaten med sin frånvaro.

De individer som väljer att investera i kompetenta coacher och lösningar som har bevisat god effekt kommer att se framstegen komma från månad till månad och från år till år. Ingen raketutveckling förväntas. Motgångar hanteras med tålamod för den långsiktiga utvecklingen pekar åt rätt håll.

Över tid kommer de som investerar långsiktigt att öka sin hälsa och livskvalitet. Över tid kommer de som hoppas på mirakel att minska sin hälsa och livskvalitet.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!