SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

SEMM (del 1/9)

Sleep, Eat, Manage, Move (sova, äta, hantera stress, fysisk aktivitet)

Modellen vi använder för att hjälpa våra kunder att nå sina mål kallas för SEMM (Sleep, Eat, Manage, Move). Vi pratar om sömn, kost, att hantera stress samt fysisk aktivitet för att täcka alla de vanor och beteenden som utgör vår livsstil.

Många upplever att det är svårt att lyckas med en livsstilsförändring. Det är ganska naturligt. Det tar tid att ändra ett beteende som rotat sig under årens lopp. Vanans makt är stor. 

Det är inte ovanligt att de som ber oss om hjälp har ett antal misslyckade försök bakom sig. Ofta blir de förvånade över framstegen de upplever redan under de första 12 veckorna. Förklaringen är enkel. Vi följer en beprövad modell. 

Kunden har regelbunden kontakt med sin coach. När avstämningarna sker tillräckligt ofta lyckas de flesta förändra sina vanor och beteenden. Även de mest grundläggande sakerna. Att stå till svars för sina val är en viktig del i att fatta bättre beslut. 

När vi utvärderar sömn, kost, träning och stresshantering ställer vi oss två frågor. 

  1. Sker det tillräckligt ofta? 
  2. Sker det med tillräckligt hög kvalitet?

I nästa inlägg kommer vi att gå igenom sömn mer detaljerat. 

/Coach

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!