SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

SEMM del 3/9

Sleep, Eat, Manage, Move (sova, äta, hantera stress, aktivitet)

Modellen vi använder för att hjälpa våra kunder att nå sina mål kallas för SEMM (Sleep, Eat, Manage, Move). Idag tittar vi närmre på sömnbrist. 

Sömnbrist betyder att man får för lite sömn. Man pratar om partiell eller kronisk sömnbrist och total eller akut sömnbrist. Total sömnbrist är när du är vaken för länge vid ett tillfälle. Partiell sömnbrist är när du över tid inte får tillräckligt med sömn. 

Sömnbrist kan vara frivillig och orsakad av den livsstil du lever eller ofrivillig på grund av oförmåga att erhålla tillräckligt med sömn. Oförmågan kan till exempel bero på värk eller stress. 

Akuta effekter av sömnbrist är bland annat sömnighet och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Kronisk sömnbrist associeras bland annat med fetma och diabetes samt psykologiska besvär.

De fysiologiska effekterna har bland annat med vår metabolism att göra. Insulin och glukagon som reglerar blodsocker samt kortisol som är ett viktigt hormon i ämnesomsättningen påverkas negativt av sömnbrist.

Psykologiska effekter har med amygdala och prefrontal cortex att göra. Negativa humörförändringar samt ökad rädsla och ångest är också negativa konsekvenser av sömnbrist. 

Till följd av sömnbrist väljer vi ofta att äta mer mat av sämre kvalitet. I kombination med minskad kaloriförbränning blir effekten ökad fettmassa samt ökad ångest och oro. 

Det finns alltså all anledning att skaffa sig goda sömnvanor. Jobba med de beteenden som påverkar din sömn regelbundet. Skaffa dig förutsättningar för god sömnkvalitet och sömnkvantitet. 

I nästa inlägg kommer vi berätta mer om kost.

/Coach

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!