SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

SEMM del 6

Sleep, Eat, Manage, Move (sova, äta, hantera stress, aktivitet)

Modellen vi använder för att hjälpa våra kunder att nå sina mål kallas för SEMM (Sleep, Eat, Manage, Move). Idag tittar vi närmre på grundläggande vanor och beteenden som får oss att uppleva mindre stress och mer harmoni.

Många av oss lyckas inte alltid planera på bästa sätt. Vi upplever ofta att tiden försvinner eller att man hamnar i situationer som gör att sömn minskar, träning inte kan prioriteras eller att mat inte kan lagas. 

Många blir förvånade när man kartlägger sin tid. Med några enkla frågor hittar vi tidstjuvarna. När det är gjort är det lättare att se var träning kan planeras in eller hur matlagning kan hinnas med samt hur tid för familj och vänner också kan vara en del av ditt liv.

Följande punkter hjälper oss att kartlägga vår vardag.

 • Beskriv din morgonrutin.
 • Beskriv din kvällsrutin.
 • Deltar du i några aktiviteter som främjar stillhet/sinnesro/mindfulness som bön, meditation eller något liknande?
 • Skriver du dagbok?
 • Vad skulle du säga är de största stressfaktorerna i ditt liv?
 • Ser du dig själv som en person som oroar sig ofta?
 • Skulle din bästa vän i världen säga att du generellt kommer sent eller tidigt till möten?

Vi hanterar och reducerar stress genom att utöva tacksamhet och positivt tänkande tillräckligt ofta. Det handlar om att skilja på det vi kan påverka (interna faktorer) och det vi inte kan påverka (externa faktorer) och sedan acceptera det. 

Vi hanterar och reducerar stress genom att ta personligt ansvar för vår livssituation. När vi är förberedda och kan agera proaktivt har vi bättre kontroll på våra liv. 

Några av de grundläggande mål du kan arbeta med inkluderar.

 • Tydliggöra dina värderingar och prioriteringar
 • Aktivt styra ditt dagliga schema (i motsats till att agera reaktivt)
 • Öva tacksamhet genom Bright Spots
 • Välgörenhet
 • Daglig mindfulness (meditation, bön eller liknande)
 • Gå med i en grupp som har liknande värderingar och mål som du (det ska uppmuntra social interaktion)

De vanliga vanor och beteenden som många väljer att börja med är bland annat.

 • Skriv ned 3 saker som du är tacksam för varje morgon och beskriv varför
 • Sitt ner ostört i tystnad med slutna ögon 5 min om dagen
 • Stretcha/tämj på kroppen på ett behagligt sätt 5 min om dagen

Ränta på ränta-effekten för din hälsa och livskvalitet uppstår när du börjar göra de små grundläggande förändringarna i varje enskild kategori. Var för sig känns varje åtgärd inte speciellt stor och den kanske inte heller skulle få så stor effekt men sammantaget blir effekten kännbar. Vi har hittills pratat om vanor och beteenden som förbättrar sömn, kost och stresshantering. Härnäst ska vi ta upp fysisk aktivitet. 

/Coach

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!