SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Ska jag sluta?

(In English below)

Grattis, du har skaffat dig en bättre marginal i förhållande till sjukdom än andra människor.

Ditt immunsystem är bättre tack vare dina förberedelser. Om någon kan undvika att bli sjuk på allvar så är det du.

Och om du blir sjuk? Då kommer du tillfriskna mycket snabbare. Du har förmodligen en betydligt bättre hälsa än dina vänner, kollegor och grannar. 

Så, just nu väger du dessa påståenden mot risken att drabbas av Covid-19. Media säger “gå inte till gymmet”. Du tänker:

“Det är ju knäppt”, 

eller, 

“Det där låter inte helt logiskt”, 

eller, 

“Kanske bäst att vara på den säkra sidan”, 

eller i vissa fall, 

“Toppen, nu får jag äntligen slappa”

Följande behöver du veta om medlemskap på gym under Coronaviruskrisen.

Boxen är förmodligen betydligt renare än de stora gymkedjorna. Coachen ser allt du rör vid. Så snart du är klar med utrustningen så kommer coachen att påminna dig om att torka av den eller till och med göra det åt dig. Allt görs rent efter varje beröring. Är du van besökare av någon stor gymkedja skrattar du säkert gott nu. Ingen torkar någonsin av efter sig.

Du betalar inte ditt medlemskap för att få tillgång till utrustning. Du betalar ditt medlemskap för att bli coachad. Coaching kan ske i gymmet eller någon annanstans. Du kan stanna hemma, undvika folksamlingar, isolera dig socialt. Du kan ändå bli vältränad samtidigt som du skyddar dig själv och din familj i hemmets trygga vrå. Är du medlem på ett gym där coaching är tjänsten du betalar för har du möjlighet att bli coachad genom denna kris. Det är något som medlemskapet på stora gymkedjor INTE tillhandahåller.

Du kan skydda dina barn också. Om skolorna stänger planerar vi att köra träningsläger för alla friska barn så att de också för bygga upp sitt immunförsvar och komma ifrån sina skärmar en stund. Vi pratar inte om “barnpassning” i ett trångt rum med rinnande näsor och smutsiga strumpor. Vi snackar glädje, träning och lek.

Boxen är ett privatägt småföretag. Personalen kommer att göra sitt yttersta för att följa upp hur det går för dig. Dagligen om det behövs. Stannar du kvar som medlem kommer du kanske rädda en lokal entreprenör som kommer göra allt för att hjälpa dig i framtiden. 

Hos oss är du inte anonym. Ditt namn är oss kärt. Du är en av oss. Om DU blir sjuk och är ensam så kommer vi att hjälpa DIG. Det gör förmodligen inte de stora gymkedjorna. 

Om du ÄR sjuk, träna INTE. Men om alla andra är sjuka så är det sämsta möjliga tillfälle att sluta träna. 

Kanske litar du på rekommendationer som skriks ut i etern. Jag litar på min coach.


Congratulations: you’ve built yourself a buffer.

Your immune system is primed. If anyone can avoid getting sick, it’s you.

And if you DO get sick? You’ll recover a LOT faster. Because you’re healthier than almost anyone you know.

So right now, you’re weighing the benefits of this force field against the possible risk of COVID-19 infection. The media is saying “Don’t go to the gym!” and you’re thinking:

“That’s crazy.”

or maybe,

“That doesn’t seem quite right.”

Possibly: “Yeah, I’d rather be on the safe side.”

Or, in some cases: “Woohoo! Free pass to slack off!” 

Here’s what you need to know about gym memberships during the Coronavirus crisis.

The box are probably cleaner than big Globo-gyms. Your coach sees everything you touch. And as soon as you’re done with it, your coach will either ask you to wipe it down, or do it for you. That means EVERYTHING gets cleaned after EVERY touch. If you’ve ever been to a globo-gym, you’re probably laughing out loud right now. NO ONE wipes down the equipment in a great big Globo-gym.

Membership at your gym isn’t about access to equipment. You’re paying for coaching.

Coaching can happen at the gym…or anywhere. You can stay home, avoid the crowds, practice “social isolation”. And you can still get JUST as fit; protect yourself; and stay healthy for your family from home. If you are a member at a coaching gym, you can still be coached through this crisis. If you have a membership at a big globo-gym, you can’t.

You can probably protect your kids, too. If the schools are closing we are planning on running Kids’ camps while the kids are off school. You can get them off their devices and build THEIR buffer to the virus. Big globo-gyms will put them in a daycare room with runny noses and dirty socks.

The box is locally owned. The owners and coaches will call you every day to make sure you’re okay if needed. You can reciprocate by remaining a member, and actually help a local entrepreneur stay afloat.

We know you by name. You are one of us. If you’re alone and you DO fall sick, we will take care of you. Globo-gyms will probably not.

If you’re sick, don’t exercise. But if everyone else is sick, that’s the worst time to stop exercising.

Maybe you trust general recommendations to avoid the gym. But I trust my coach.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!