Hetsen inom CrossFit

Balansen mellan intensitet och hets, särskilt inom träning och livsstil.

Intensitet och hets kan ibland förväxlas inom CrossFit, men de är faktiskt väldigt olika.

Intensitet inom idrottsfysiologi är kraftutveckling. En objektiv mätning av hur mycket arbete vi utför på en viss tid, genom att veta hur mycket något väger, hur långt den färdas och hur snabbt.

Hets är mer subjektiv och varierar från person till person, och kan beskriva en känsla av stress eller press som kanske inte alltid reflekterar den faktiska intensiteten i aktiviteten. Den är fortfarande sann, men utgår från personens upplevelse.

Ett vanligt missförstånd är att hög intensitet alltid ska kännas hetsigt. Detta kan bero på ovana vid högintensiv träning, där miljön och andra människors prestationer kan skapa en känsla av hets. Men det är viktigt att förstå att intensitet, när den utförs korrekt, inte är hetsig utan snarare en strukturerad och målmedveten ansträngning.

För att kunna träna med hög intensitet krävs förberedelse, utveckla säkra och effektiva rörelsemönster samt skapa regelbundenhet i träningen. Först när dessa grundläggande förutsättningar är på plats kan vi gradvis öka intensiteten, vilket leder till bättre resultat och ökad arbetskapacitet.

För många handlar träning inte bara om att bli starkare eller snabbare, utan om att skapa en livskvalitet som möjliggör njutning av livet utanför gymmet.

Att sträva efter högre intensitet i träningen handlar inte om att hetsa, utan om att investera i vår framtida hälsa och livskvalitet. Genom att förbättra vår arbetskapacitet kan vi leva ett friare och mer oberoende liv, något som är värdefullt för oss alla.

Tack för att ni tog er tid att läsa. Kom ihåg att reflektera över skillnaden mellan intensitet och hets nästa gång ni känner er överväldigade, och hur ni kan balansera dessa för att förbättra er hälsa och välmående.