Den enda modell du behöver

Modellen för optimal hälsa och livskvalitet

Det finns en modell som berättar exakt vad vi ska göra för att optimera vår hälsa och livskvalitet. Med ungefär 100 ord beskriver Greg Glassman (grundaren av CrossFit) vad vi ska göra och i vilken omfattning. Instruktionen är enkel med det gör den inte nödvändigtvis lätt att följa. Mer om det nedan. Så hur ser modellen ut?

Fitness beskrivet med 100 ord:

Ät kött och grönsaker, nötter och frön, en del frukt, lite stärkelse och inget socker. Håll intaget till nivåer som stödjer träning men inte kroppsfett. 

Öva och träna de stora lyften: marklyft, frivändning, knäböj, press, stöt och ryck. Bemästra även gymnastikens grunder: pullup, dips, repklättring, armhävning, situp, brytning till handstående, piruetter, volter, splitt och statiska positioner. Cykla, spring, simma, ro med mera hårt och snabbt.

Mixa dessa komponenter fem-sex dagar i veckan i så många kombinationer som din kreativitet tillåter. Rutin är din fiende. Håll dina pass korta och intensiva. 

Lär dig nya sporter regelbundet

Greg Glassman har vägt varenda ord i texten. Budskapet är kärnfullt nog att läsas om och om igen. Om du har tränat CrossFit i tre månader, ett halvår eller i flera år kommer du att se olika nyanser och djup i texten.

Det är enkelt men inte lätt. 

I den bästa av världar skulle det räcka med att man lärde sig texten i grundskolan och sedan skulle alla medborgare optimera sin hälsa och livskvalitet. Samhället skulle kunna stänga sjukhus och höja pensionsåldern. Alla människor skulle vara starka, uthålliga och friska.

Så hur kan man förenkla det för sig själv så att man lyckas bättre? Vi har under våra år vid rodret på CrossFit Medis har vi sett stor skillnad på de som tränar i perioder, de som tränar regelbundet och de som regelbundet träffar sin coach enskilt. 

Modellen är enkel och vi hjälper dig att göra det lätt. Dyk upp, ta fram din plan, stå till svars med hjälp av din coach.

Boka en konsultation eller ett utvecklingssamtal idag. 

The model for optimizing health and quality of life

There is a model that tells you exactly what to do to optimize your health and quality of life. Greg Glassman (founder of CrossFit) expresses world class fitness in 100 words. The model is simple but not necessarily easy to follow. More about that below. So what does the model prescribe. 

World-Class Fitness in 100 Words:

Eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruit, little starch and no sugar. Keep intake to levels that will support exercise but not body fat.

Practice and train major lifts: Deadlift, clean, squat, presses, C&J, and snatch. Similarly, master the basics of gymnastics: pull-ups, dips, rope climb, push-ups, sit-ups, presses to handstand, pirouettes, flips, splits, and holds. Bike, run, swim, row, etc, hard and fast.

Five or six days per week mix these elements in as many combinations and patterns as creativity will allow. Routine is the enemy. Keep workouts short and intense.

Regularly learn and play new sports.

Every word has been carefully chosen by Greg Glassman. The message is profound enough to be repeated over and over again. You will continue to discover nuances after practicing CrossFit for three months, six months or several years. 

It is simple but not easy

In the best of world’s people would learn the model in school and the practice it to optimize their health and quality of life. Society would be able to close down hospitals and raise the age of retirement. All citizens would be strong, resilient and of great health. 

So how can you set yourself up for success? During our years navigating CrossFit Medis we have been able to distinguish a difference between members who come and go, members who stay consistent and members who meet their coach individually on a regular basis. 

The model is simple and we can make it easier for you. Show up, make the plan, stay accountable with the help of your coach. 

Schedule a consultation or a goal review today.