Att sätta mål

Såhär i början av året är det bra att fundera på vilka mål vi har. Hur ska vi veta om vi har framgång om vi inte funderar på vart vi vill?

Målsättning

Först en kort förklaring på målsättningar, resultat-, prestations- och processmål.

Att sätta mål på kort och lång sikt är viktigt för alla människor. Ett mål är en mental föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en given tidsram. Ett mål ger riktning och är ett mått på önskad kvalitet. 

Mål behöver inte vara relaterade till idrottsprestationer. De kan även vara relaterade till relationer, studier, yrkeskarriär eller personlig utveckling. Att ha en målsättning skapar en beteendeförändring. Målen riktar uppmärksamhet åt utförandet samt ökar och förlänger ansträngningen. 

Alla som tränar hos oss strävar mot mål men det som skiljer sig åt är nivån på prestationen. Mål påverkar prestationen positivt genom att riktning och intensitet klargörs, fokus ökar och uthållighet förlängs.

Mål kan vara både objektiva och subjektiva. De objektiva handlar om att uppnå ett specifikt mål inom en bestämd tid. De subjektiva kan handla om att ha roligt eller uppleva gemenskap. 

Det finns tre olika typer av objektiva mål.

Resultatmål 

Resultatmål är lätta att definiera. De kopplas alltid till externa faktorer som är svåra eller omöjliga att påverka. Det handlar om mål som kan mätas och jämföras med andras prestationer. Kortfattat innebär det att du vill vinna över någon annan eller uppnå ett resultat. Resultatmål ökar ofta motivationen när du ska kvala in till en specifik tävling. De kan även ge ökad stress eller press ju närmare den viktiga tävlingen du kommer.

Prestationsmål

Prestationsmålen fokuserar på att göra en god prestation utifrån egen förmåga och egna tidigare prestationer. Målet är att slå tidigare personliga rekord. Du tävlar snarare mot dig själv än mot andra. Kortfattat innebär det att du vill vinna över din egen prestation och att du vill uppnå ett resultat som är oberoende av andra medtävlande.

Processmål

Processmål kallas ofta känslomål och fokuserar på processen, rörelsen och de mått och steg som du bör ta för att uppnå prestation. Det innebär att du fokuserar på hur du utför en prestation och det som behövs för att lyckas med en prestation.

Vi jobbar med samtliga mål. Prestationsmål och processmål är det vi oftast behöver lägga fokus på för att undvika den press som oftast associeras med resultatmål. Det är lättare att anpassa och justera prestationsmål och processmål.

Strategi

Att sätta realistiska mål och nå dem kräver övning och erfarenhet. Vi hjälper dig att göra det när vi har utvecklingssamtal tillsammans med dig. Du kommer att bli bättre och bättre på att sätta mål över tid. Dina mål kommer att bli mer specifika, ha större mätbarhet, vara mer realistiska och bättre förankrade när du regelbundet gör avstämningar tillsammans med din coach. Lita på processen. Vi litar på dig!