Två små ord

Boka ett utvecklingssamtal, det är viktigare nu än någonsin

Riktning och motivation är lika viktigt idag som det var innan Covid-19 pandemin bröt ut. Faktum är att dessa två små ord är avgörande för din hälsa och livskvalitet. På CrossFit Medis vill vi hjälpa dig att fundamentalt förbättra hälsa och livskvalitet för dig och din familj. Vi kan det om vi känner till ditt övergripande mål (riktning) samt vad du helst vill just nu (motivation). Då kan vi leverera coaching i världsklass med fokus på mätbara resultat.

Till vår hjälp har vi främst tre komponenter:

 1. InBody – din kroppssammansättning ger oss objektiv data med vilken vi kan fatta beslut om kost och träning. 
 2. Level Method – en sammanfattande bild av din prestationsförmåga idag gör det möjligt att hitta luckor i ditt försvar samt glädje i framsteg. Båda leder till mer motivation.
 3. Utvecklingssamtal – det är i detta samtal som vi hjälper dig att ta fram en handlingsplan för hur du ska komma vidare till nästa nivå. Vi hjälper dig att se framsteg du gjort och de möjligheter som ligger framför dig. Du får chansen att reflektera över ditt övergripande mål så att du behåller rätt riktning. 

De tre komponenterna ger oss en helhetsbild. Informationen gör det möjligt för oss att skriva ditt recept. Vi utgår alltid från vad vi som professionella fitness coacher anser vara den bästa lösningen för dig just nu. Om du vill nå ett mål på kortare tid krävs mer specifika insatser. Om du inte har bråttom ligger mer generella åtgärder närmre till hands. 

Vår analys och slutgiltiga rekomendation baseras på:

 • Vad ditt slutgiltiga mål är 
 • Den övergripande anledningen till att förbättra dina kost-/träningsvanor
 • Vad du helst vill just nu
 • Dina kortsiktiga mål
 • Vilka möjligheter du har
 • Vilka hinder som ligger i din väg
 • När du vill se resultat
 • Hur du först kommer att se framgång
 • Hur och när uppföljning sker

Metoden har vi tagit fram under flera år med hjälp av världens främsta tränare, forskare och beteendevetare. Lita på metoden och processen. Ta ett steg i rätt riktning redan idag. Ta vara på din framgång. Ta ett steg till. Vi finns här för att ge dig stöd och ansvarsskyldighet.