Rekommendationer om fysisk aktivitet

Världshälsoorganisationen WHO har kommit med nya (2021) råd för hur mycket vi bör röra oss. Folkhälsomyndigheten tog utifrån dessa fram svenska riktlinjer. En skillnad mot tidigare riktlinjer är förstärkta rekommendationer om att begränsa långvarigt stillasittande. En annan skillnad är att WHO betonar vikten av att träna styrka och balans. Rekommendationerna för barn respektive vuxna ser ut så här:

Barn och ungdomar 5–17 år
Minst en timmes måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dagMinst tre gånger i veckan utöva träning som ger puls och flås. Träningen bör inkludera aktiviteter som stärker ben och muskler. Begränsa den stillasittande tiden, särskilt skärmtid.

Vuxna, över 18
Sammanlagt minst 150–300 minuters fysisk aktivitet i veckan. Intensiteten på träningen bör vara minst måttlig och ge en ökning av puls och andning.Som ett alternativ kan vuxna i stället träna med hög intensitet 75 – 100 minuter i veckan. Minst två gånger i veckan utöva muskelstärkande träning för alla av kroppens stora muskelgrupper. Träningen ska vara måttlig till intensiv. Begränsa den stillasittande tiden, och ersätta den med aktiviteter i rörelse. Sträva efter att träna mer än den rekommenderade nivån.

Vuxna över 65 år bör även göra träningsaktiviteter som stärker balansen minst tre gånger i veckan.

CrossFit Medis roll
Vi erbjuder dig möjlighet till bra och varierad styrketräning 7 dagar i veckan. Vårt mål är att ha dig incheckad i gymet minst 3-5 dagar i veckan. Då vet vi med säkerhet att du får den intensiva träning du behöver. Förutom träningen hos oss påminner vi om vikten av daglig lågintensiv aktivitet. Lägg in fler promenader till exempel. Lek lite mer med dina barn. Dansa. Yoga. Klättra.

Träning och viktnedgång
Går du till gymet 3-5 gånger i veckan men kämpar ändå med att gå ned i vikt och/eller förändra kroppskompositionen? Lågintensiv aktiviteten kan vara en av pusselbitarna men dina kostvanor är det centrala.

Det allra bästa är om du bokar ett utvecklingssamtal med oss. Vi kan hjälpa dig med analys och plan. Dina mål går att uppnå.

//Team CrossFit Medis