Your search Results

Here is what we found..

Från ingen kontinuitet till en central del i vardagen.

Här delar Klara med sig av sin resa inom CrossFit. Idag är träningen en viktig del av hennes vardag som ger henne glädje, gemenskap och en stark och sund kropp. Vi vill hjälpa dig må bättre så du kan få en ökad livskvalitet. Ditt första steg mot ett hälsosammare liv börjar med att boka en […]

Read More »

Förr – låg motivation. Nu – “här vill jag vara jämt”.

Vill du också förändra din livssituation, kontakta oss så hjälper vid dig. Första steget är att boka kostnadsfri konsultation. Louise, vad var dina största utmaningar innan du började träna hos oss?Innan jag började träna här hade jag svårt att hitta rytmen i vardagen för att träna ofta. Då tyckte jag det var svårt att veta […]

Read More »

Från ryggont till att för första gången känna sig stark.

Kait Raitinen berättar här om sin fantastiska förändring! Du är ett föredöme Kati. Gör som Kati, boka en kostnadsfri konsultation och låt oss lägga upp en plan för dig. https://youtu.be/Jc2Vd0w6Eyg Kati, vilken var din största utmaning innan du började hos oss? Jag har länge tampas med ryggsmärtor. Det kan nog bero på att jag är […]

Read More »

BFF Podcast #8 – Att träna med skador

Skador är en del av livet precis som sjukdomar. Vi pratar om perspektiv och strategier. Hur du ska förhålla dig och göra det bästa av situationen. Hur du kan vända tillfällig motgång mot långsiktig framgång.

Read More »

Vem behöver beröm?

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovskys svar på frågan om […]

Read More »

Vem behöver beröm?

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än

Read More »

Vad betyder teknik?

Ofta hör vi någon säga: “jag vill bara fokusera på tekniken”. Det gömmer sig delvis en tankevurpa i det som vi hoppas kunna reda ut.

Read More »

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy